1. Ban Giám đốc: Định hướng, điều hành chung mọi hoạt động của công ty.
  2. Văn phòng: Hỗ trợ các phòng ban trong công việc và giúp việc cho ban Giám đốc.
  3. Phòng kỹ thuật CNSP: Nghiên cứu, đánh giá và tìm hiểu các sản phẩm đã, đang và sẽ kinh doanh của Công ty.
  4. Phòng kinh doanh: Nghiên cứu thị trường, phát triển và chăm sóc khách hàng, bán hàng.
  5. Phòng dự án: Nghiên cứu, phát triển, xây dựng giải pháp cho các dự án Công ty.
  6. Hệ thống cửa hàng: Bán hàng, phục vụ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Hỗ trợ mẫu mã quảng bá thương hiệu sản phẩm kinh doanh của Công ty.
  7. Service Logistic: Giải quyết các vướng mắc của khách hàng trong quá trình mua hàng sử dụng. Xử lý các vấn đề giao hàng, lắp đặt, bảo hành trong mọi hoạt động của khách hàng.
  8. Phòng kế toán: Hoàn thiện báo giá, hợp đồng, hóa đơn và các công việc nội bộ của Công ty.