Màn hình LED trong nhà Fulight LTV-F01-P25

11.567.000

Mô tả sản phẩm Màn hình LED trong nhà Fulight LTV-F01-P25

  • Dòng sản phẩm: Fulight
  • Pixcel Pitch: P25
  • Độ sáng: 1000nits, Black:250nits
  • Power: 60-200W/㎡
  • Kích thước buồng: 1000*1000/1000*2000
  • Phương pháp lắp đặt: sửa lỗi trên hỗ trợ kết cấu.